Przyjmuje się, że metr sześcienny śniegu waży około 245kg (w niesprzyjających warunkach nawet 600 kg). Zatem można powiedzieć, że każdy centymetr śniegu na dachu to obciążenie rzędu 2,5 kg na metr kwadratowy (np. warstwa śniegu o grubości 15 centymetrów ważyłaby ponad 38 kg na metr kwadratowy itd.).
Jeżeli natomiast pod śniegiem znajduje się warstwa lodu to jego każdy centymetr grubości stanowi obciążenie rzędu 10 kg na metr kwadratowy dachu. Oczywiście dane dotyczące gęstości śniegu są szacunkowe i faktyczna gęstość może się różnić.
Nieprawdą jednak jest to, że zamarznięty śnieg jest cięższy od wody, lub waga śniegu wzrasta po rozpuszczeniu. Śnieg waży dokładnie tyle samo co zawarta w nim woda.
Natomiast w związku z rozpuszczaniem się i ponownym zamarzaniem śniegu (wody, lodu) występują inne groźne zjawiska. Woda powstała z roztopienia śniegu i lodu zalega w na pozór niewielkich zagłębieniach i nierównościach, powodując nierównomierny rozkład masy. Pod cienką warstwą śniegu może znajdować się gruba warstwa „ciężkiego” lodu. Każdy zaprojektowany przez projektanta budynek powinien mieć określoną „nośność” wyrażoną w kilogramach na metr kwadratowy. Zatem trzeba monitorować bieżącą wagę zalegającego śniegu i ją usuwać.

Darmowy katalog stron katalog stron Po Godzinach Net