Zgodnie z obowiązującym prawem zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, jak również mogących spowodować zagrożenie życie lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, nałożony jest na właścicieli i zarządców budynków przez art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), obejmuje także usuwanie z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

W świetle obowiązującego prawa zarządcom i właścicielom budynków, którzy nie odśnieżają dachów grozi kara grzywny lub ograniczenia bądź pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art 91a. Prawa Budowlanego).

Darmowy katalog stron katalog stron Po Godzinach Net